Socket در سی شارپ

برای کار با Socket نیاز هست تا شما یک Socket در سمت کلاینت باز کنید و یک Socket در سرور. Socket در سی شارپ هم از این قاعده مستثنی نیست.
برای کار با Socket، همیشه در سمت سرور باید به آن Socket گوش داده شود تا وقتی از کلاینت داده ارسال می شود، داده را دریافت و دوباره به همان Socket باز شده اطلاعات را بفرستد.

Socket در سی شارپ

برای تبادل داده با Socket نیاز است تا داده ها تبدیل به آرایه ای از byte شوند.
برای استفاده از Socket باید فضانام System.Net.Sockets را اضافه کنید.
آی پی سرور و پورتی که Socket باید به آن متصل شود را مشخص می کنید.
وقتی اطلاعات دریافت شود در متغیر byte ریخته می شود.
در کد زیر یک رشته متشکل از Id و Number و quantity برای سرور ازسال می خواهد شد که در خط ۱۹ تبدیل به آرایه ای از بایت ها می شود.
در خط ۲۳ یک Socket ساخته می شود که پارامترهای آن به شرح زیر است:

 • AddressFamily : شبکه ای که سوکت از آن استفاده می کند.
 • SocketType : نوع سوکت است که یک طرفه و دوطرفه بودن آن را تعیین می کند.
 • ProtocolType : نوع پروتکل استفاده را بیان می کند.
 • پس از ساخت Socket آن را در خط ۲۶ به آی پی و پورت مشخص شده کانکت می کنیم و در خط ۲۷ داده ها ارسال می شود.
  پس از ارسال داده ها، در خط ۲۹ داده ها دریافت می شود و در متغیر byte قرار می گیرد.
  در کدهای زیر سوکت به یک آی پی با پورت مشخص باز می شود و اطلاعات را ارسال و دریافت می کند. این عمل هر ۱۵ دقیقه یک بار انجام می شود.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد متدهای استفاده شده می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:

  Encoding.UTF8.GetBytes
  Socket
  AddressFamily
  SocketType
  ProtocolType
  socket.Connect
  SocketFlags
  socket.Receive