Reformat کد در XCode

Reformat کد در XCode یکی از مشکلاتی بود که من با XCode داشتم. به دلیل اینکه من در مک از Shortkey های مختلفی استفاده می کنم که با Shortkey های XCode یکی هستند، به راحتی نمی توانستم از Reformat کدها استفاده کنم. به همین دلیل دنبال راهی برای رفع این مشکل گشتم. یکی از افزونه هایی که پیدا کردم، Swimat بود.
برای نصب Swimat دو روش وجود دارد. با استفاده از ترمینال و clone کردن سورس گیت هاب آن، و دیگری دانلود فایل نصب افزونه از اینجا (توصیه می شود برای دانلود حتما به خود صفحه مراجعه کنید.)
پس از نصب افزونه، حتما به [System Preferences] -> [Extensions] -> [Xcode Source Editor] بروید و مطمئن شوید که Swimat انتخاب شده است. یک بار XCode را ریستارت کنید. وقتی در صفحه ادیتور کد هستید از [Edit] -> [Swimat] -> [Format] کد را فرمت کنید.
همچنین با مراجعه به Key Binding می توانید Shortkey مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Reformat کد در XCode

select shortkey for Swimat in xcode