تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

در یکی از پروژه هایی که می نوشتم باید تاریخ میلادی به شمسی تبدیل می شد. به صورت پیشفرض می توان از PersianCalendar در فضانام System.Globalization استفاده کرد. اما بنا به دلایلی قادر به استفاده از این کلاس پیشفرض نبودم. با استفاده از کد زیر تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به همراه محاسبه سال کبیسه انجام میگیرد: