فارسی سازی Telerik MessageBox

در نوشته های قبل در مورد فارسی سازی Telerik GridView صحبت کردم. در این نوشته به فارسی سازی MessageBox می پردازم.
MessageBox نیز دارای خاصیت RTL و مانند MessageBox خود دات نت دارای آیکون و دکمه های مختلف هست. برای استفاده از MessageBox تلریک در برنامه و راست چین بودن آن از کد زیر می توانید استفاده کنید:

فارسی سازی Telerik MessageBox ابتدا کلاس زیر را ایجاد کنید:

در Program.cs و یا فرمی که می خواهید MessageBox نمایش داده شود٬ کد زیر را برای فارسی سازی آن قرار دهید:

در فرمی که کد بالا را می گذارید٬ فضانام زیر را نیز وارد کنید: