استفاده از JSON در سی شارپ

در این نوشته ابتدا به معرفی کوتاه JSON می پردازم و سپس روش استفاده از JSON در سی شارپ را مورد بررسی قرار می دهم.

JSON چیست؟
یکی از روش های تبادل اطلاعات XML هست. این روش تبادل اطلاعات خوب هست اما با JSON اطلاعات کم حجم تر و خواناتر می شوند.
در واقع JSON یک رشته است که داده های آن با علائم خاصی از هم جدا شده اند. یک رشته JSON مانند زیر است:

رشته XML متناظر با JSON بالا به شکل زیر است:

برای اطلاعات تکمیلی به ^ و ^ و ^ مراجعه کنید.

استفاده از JSON در سی شارپ


یکی از بهترین کتابخانه های موجود برای بکارگیری JSON در دات نت، کتابخانه Json.NET هست که هم از طریق سایت Newtonsoft و هم از طریق NuGet با دستور زیر قابل دسترسی هست:

با استفاده از کد های زیر یک دستوری را به سرور فرستاده و سپس جواب آن را که یک رشته هست، تبدیل به JSON می کنم تا بتوان متوجه شد سرور چه پاسخی ارسال کرده است.
در تابع زیر یک دستور ساخته می شود و پس از آن تابع ConvertStringToJson که رشته JSON را تبدیل به یک JSON Object می کند، صدا زده می شود.

در کد بالا، با استفاده از دو خط زیر، یک شیی JSON را ساخته و به راحتی مقدار آن را در یک شرط قرار دادیم.

CustomJsonParser.ConvertStringToJson که وظیفه اش ارسال دستور به کلاس FetchInternetData و تبدیل پاسخ دریافتی به JSONObject است به صورت زیر می باشد:

تابع RequestAndResponseData برای دریافت و ارسال داده ها به سرور می باشد:

در نوشته های بعدی قصد دارم چگونگی تبدیل JSON به DataTable برای نمایش داده ها در DataGridView را شرح دهم.