فارسی سازی Telerik GridView

کسانی که برنامه نویسی می کنند٬ در بعضی مواقع نیاز به استفاده از کنترل های شرکت های ثالث مثل Janus ٬ Telerik و DevComponents هستند. هر کدام از این کامپوننت ها ویژگی های خود را دارد که نسبت به بقیه کامپوننت ها متمایز می شود.
یکی از ویژگی هایی که کامپوننت های شرکت Telerik دارد٬ ویژگی Localization هست. Localization به معنای بومی سازی و محلی سازی کامپوننت برای مشتری است. بیشتر کامپوننت های این شرکت این ویژگی را دارند.(نسخه Q3.2010 به بعد این شرکت ویژگی Localization را دارند.)
ویژگی دیگر کامپوننت های این شرکت پشتیبانی از RTL برای زبان فارسی و عربی است که با خیال آسوده می توان در برنامه های فارسی از این کامپوننت ها استفاده کرد.
فارسی سازی GridVieTelerikw ابتدا فضانام زیر را وارد کنید:

پس از وارد کردن فضانام بالا٬ کلاس زیر را ایجاد کنید:

پس از ساخت این کلاس٬ در فرمی که GridView را دارد یا در Program.cs خط زیر را وارد کنید.

GridView به راحتی فارسی شد. می توانید RTL این کنترل را نیز فعال کنید. در صورتیکه پیشنهاد بهتری برای ترجمه ها دارید در قسمت دیدگاه ها بیان بفرمایید.